Notice for customer complains

OBAVIJEST O NACINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠACA

Temeljem Clanka 6. tocka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošace kako prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te ?e im bez odgadanja pisanim putem biti potvrden primitak tog prigovora.
Prigovor se takoder može podnijeti putem pošte na adresu:

NOVA GRATIA d.o.o. 
Cesta Plano 2/A, Plano
21220 Trogir
Hrvatska

ili na e-mail adresu: customer@novarentacar.hr

odnosno, na telefax broj: + 385 21  883 035

Odgovor na pisani prigovor potrošaca cemo dostaviti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, stoga molimo da nam  navedete vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

NACIN PLACANJA:
- GOTOVINA
- KARTICA
Reklamacije se mogu podnijeti uz predocenje racuna u pisanom obliku do 8 dana.

Platforma za on-line rješavanje potrošackih sporova (Platforma za ORS)

Clankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošackih sporova, koja se primjenjuje od 09. sijecnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

Nadzor nad poslovanjem tvrtke obavlja turisticka inspekcija ministarstva turizma
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske- Turisticka Inspekcija
Trg Republike Hrvatske 8/I
10000 Zagreb